Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ do AIRGSM PTE cung cấp. LTD., sau đây gọi là eSIMdulich, liên quan đến việc bán lại eSIM trả trước.

Các điều khoản và điều kiện sau đây được cung cấp trên trang web esimglobal.org. eSIMdulich chỉ có thể chấp nhận các điều khoản biến thể trong trường hợp có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

2.1. BÁN LẠI eSIM

eSIMdulich bán lại eSIM trả trước. Khách hàng đăng ký và mua eSIM trên  trang web simdulich.com  và/hoặc Ứng dụng eSIMdulich. Các khoản thanh toán của chúng tôi được điều hành bởi PAYPAL ( https://paypal.com ) và Stripe ( https://stripe.com ) với bí danh là thẻ tín dụng của bạn (Dấu thẻ tín dụng ảo).

2.2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ eSIMdulich

Khách hàng phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện chung để sử dụng dịch vụ eSIMdulich. Khách hàng cung cấp trực tiếp hoặc qua trung gian của nhà cung cấp dịch vụ (Khách sạn, Đại lý du lịch…) trên trình duyệt web dưới simdulich.com  những thông tin sau: Tên Họ Địa chỉ (địa chỉ thanh toán) Địa chỉ email

2.3. SỰ THAM GIA TOÀN CẦU ESIM

eSIMdulich sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp chất lượng dịch vụ cho Khách hàng. Tuy nhiên, eSIMdulich không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không được cung cấp đúng thời hạn, an toàn hoặc không có lỗi.

2.4. SỰ THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG

Khi sử dụng Thiết bị hoặc Dịch vụ do eSIMdulich cung cấp, Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hành động nào: lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gian lận; khiến Mạng bị suy yếu hoặc bị hư hỏng; Khi Khách hàng vi phạm nghĩa vụ của mình theo Phần này. 2.4, ESIM GLOBAL có thể tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. eSIMdulich sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể về việc tạm dừng. Trong bất kỳ khoảng thời gian tạm dừng nào, Khách hàng sẽ tiếp tục thanh toán mọi khoản Phí đến hạn theo Thỏa thuận này đối với Dịch vụ bị tạm dừng.

2.5. TƯƠNG THÍCH THIẾT BỊ

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị tương thích với eSIM và được mở khóa mạng. Bằng việc chọn “Tôi có thiết bị tương thích với eSIM và đã mở khóa mạng” để tiếp tục mua hàng, khách hàng phải chịu trách nhiệm về thông tin này. Vì khả năng tương thích của thiết bị có thể phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và quốc gia xuất xứ nên khách hàng phải kiểm tra danh sách các thiết bị tương thích với eSIM được cung cấp khi thanh toán. Danh sách tương thích eSIM chưa đầy đủ, nghĩa là có thể có những thiết bị tương thích eSIM mới được công bố chưa được thêm vào.

3. BẮT ĐẦU, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng dịch vụ giữa eSIMdulich và khách hàng bắt đầu sau khi hoàn tất đơn đặt hàng tại trang web  simdulich.com của eSIMdulich  hoặc qua ứng dụng. Việc kích hoạt eSIM và xác nhận Chính sách kích hoạt là trách nhiệm của Khách hàng. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp khách hàng không có gói dữ liệu đang hoạt động hoặc đã xóa eSIM khỏi thiết bị.

4. PHÍ VÀ THANH TOÁN

4.1. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Việc thanh toán các dịch vụ eSIMdulich được thực hiện bằng Thẻ tín dụng,  PAYPAL , Google Pay và Apple Pay. Đồng tiền thanh toán là Đô la Mỹ($). Giao dịch thẻ tín dụng sẽ được xử lý và bảo mật bởi nhà cung cấp eSIMdulich PAYPAL ( https://paypal.com ) và Stripe ( https://stripe.com ).

4.2. PHÍ SỬ DỤNG

4.2.1. eSIMdulich nêu rõ tất cả các khoản Phí đã bao gồm VAT, trừ khi có quy định khác.

4.2.2. Khách hàng sẽ không được quyền bác bỏ bất kỳ khiếu nại nào của mình đối với các khiếu nại của eSIMdulich, trừ khi khiếu nại của khách hàng không bị tranh chấp hoặc đã được xác nhận bởi phán quyết cuối cùng của tòa án.

5. GIAO HÀNG

Khách hàng sẽ thấy ngay eSIM đã mua trong tab “eSIM của tôi” trên trang web và/hoặc ứng dụng. Khách hàng sẽ nhận được email xác nhận sau khi mua hàng. Tất cả thông tin cài đặt eSIM sẽ chỉ có trên tài khoản ESIM GLOBAL của người dùng.

6. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN/HỦY/Sửa đổi

Khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc thay đổi nếu eSIM không thể cài đặt và sử dụng do sự cố kỹ thuật bắt nguồn từ ESIM GLOBAL.

6.1. HOÀN TIỀN VÀ HỦY

6.1.1. CHÍNH SÁCH VÀ HƯỚNG DẪN

6.1.2. Yêu cầu hoàn tiền có thể được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua khi không thể kích hoạt được nữa sau khi khắc phục sự cố trên diện rộng.

6.1.3. Nếu eSIM đã được sử dụng và có vấn đề phát sinh bắt nguồn từ ESIM GLOBAL mà không thể giải quyết kịp thời thì bạn có thể hoàn lại số dữ liệu còn lại.

6.1.4. Sự hợp tác của khách hàng để giải quyết vấn đề kịp thời là vô cùng cần thiết nếu không sẽ không được hoàn tiền.

6.1.5. Mỗi gói dữ liệu có thời hạn hiệu lực riêng. Sẽ không hoàn lại bất kỳ hình thức nào cho dữ liệu còn lại khi hết thời hạn hiệu lực.

6.1.6. Bồi thường: Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc thù lao nào dưới bất kỳ hình thức nào do các khoản phí từ điện thoại thay thế, thẻ SIM thay thế, điện thoại khách sạn hoặc các khoản phí khác không được liên kết trực tiếp với tài khoản eSIM eSIMdulich của khách hàng. (Xem phần  7. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HÀNH  trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi)

6.1.7. Mua hàng gian lận: eSIMdulich có quyền từ chối bất kỳ hình thức hoàn tiền nào nếu có bất kỳ bằng chứng nào về việc lạm dụng, vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của eSIMdulich.

6.1.7.1.Mua hàng trái phép: Trường hợp này sẽ được điều tra và phê duyệt trước khi xử lý bất kỳ khoản hoàn trả nào. eSIMdulich có quyền đình chỉ bất kỳ tài khoản nào liên quan đến bất kỳ hình thức hoạt động gian lận nào.

6.1.8. Mua hàng vô tình: Sau khi khách hàng lắp đặt eSIM, eSIM sẽ được coi là đã sử dụng. Không hoàn lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được cung cấp.

6.1.9. Các khoản phí không chính xác: Nếu khách hàng tranh chấp một cách hợp lý và thiện chí về một hóa đơn hoặc một phần hóa đơn thì Khách hàng phải thông báo cho ESIM GLOBAL về tranh chấp đó trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn, cung cấp chi tiết về lý do số tiền được lập hóa đơn không chính xác và, nếu có thể , khách hàng cho là phải trả bao nhiêu. (Xem chi tiết tại mục  4.2 PHÍ SỬ DỤNG  trong Điều khoản và Điều kiện)

6.1.10. Thay thế: eSIM được mua độc quyền bằng Airmoney kiếm được từ phiếu thưởng chỉ có thể được thay thế trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

6.1.11. Các lý do khác: Nếu yêu cầu hoàn tiền không nằm trong các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ điều tra yêu cầu đó theo từng trường hợp cụ thể. Nếu khoản hoàn trả được chấp thuận, phí xử lý có thể được áp dụng. Khoản hoàn trả tín dụng tối đa mà khách hàng có thể đăng ký phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số tiền họ đã thanh toán.

6.1.12. SỬ DỤNG AIRMONEY

6.1.12.1. Airmoney là hệ thống thưởng tín dụng được tạo riêng cho ESIM GLOBAL. 6.1.12.2. Khách hàng có thể sử dụng Airmoney khi mua eSIM hoặc thanh toán kết hợp bằng thẻ tín dụng và Paypal. 6.1.12.3. Mọi giao dịch mua được thực hiện bằng Airmoney sẽ luôn được ghi có vào tài khoản eSIMdulich của người dùng dưới dạng Airmoney.

6.1.12.4. Mọi Airmoney hiện có trong tài khoản của bạn đều không thể chuyển đổi thành bất kỳ hình thức tín dụng nào khác.

6.1.12.5 Mọi Airmoney hiện có trong tài khoản của bạn đều không thể chuyển nhượng sang bất kỳ tài khoản ESIM GLOBAL nào khác.

6.1.113. QUY TRÌNH HOÀN TIỀN

Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ eSIMdulich qua trang Liên hệ với chúng tôi hoặc gửi tin nhắn tới support@esimdulich.com. Xin lưu ý rằng chính sách hoàn tiền ở trên của chúng tôi sẽ được áp dụng. Tùy thuộc vào tính chất của vấn đề, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ yêu cầu hoàn tiền của mình, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình cài đặt thiết bị đối với các vấn đề kỹ thuật hoặc chi tiết về lý do số tiền được lập hoá đơn không chính xác và nếu có thể, số tiền mà khách hàng xem xét là bao nhiêu. đến hạn, v.v. Vui lòng tham khảo phần 6.1.2 trong cùng tài liệu này để biết thông tin hoàn tiền liên quan đến các vấn đề kỹ thuật. Khách hàng sẽ có tùy chọn hoàn lại tiền thông qua phương thức thanh toán ban đầu (thẻ tín dụng hoặc Paypal) hoặc bằng Airmoney được cấp vào tài khoản của họ (Xem phần 6.1.11 để mua hàng bằng Airmoney) Hoàn tiền vào phương thức ban đầu: Sau khi khoản tiền hoàn lại được phê duyệt và phát hành, nó sẽ được hoàn lại có thể mất 5-10 ngày làm việc để xuất hiện trên bảng sao kê tùy thuộc vào tín dụng Airmoney của ngân hàng: Airmoney sẽ được ghi có ngay vào tài khoản của họ.

6.2. SỬA ĐỔI

Các gói dữ liệu eSIM từ eSIMdulich được cung cấp nguyên trạng và không thể thực hiện thêm sửa đổi hoặc tùy chỉnh nào dựa trên các yêu cầu riêng lẻ sau khi mua.

7. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM

eSIMdulich không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do dịch vụ được đề xuất không có sẵn hoặc không được cung cấp liên tục. eSIMdulich không đảm bảo tính khả dụng liên tục của dịch vụ mạng. Đối với bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng viết email đến support@esimdulich.com.

Bạn đã sẵn sàng hạnh phúc với chuyến đi của mình bằng cách dùng eSIMdulich để giữ liên lạc, tận hưởng Internet tốc độ cao chưa
Tải xuống ứng dụng eSIMdulich để mua, quản lý và sử dụng eSIM mọi lúc, mọi nơi
  • app store
  • google play
img